po avarijos/autoįvykio ar draudiminio įvertinimo. Objektyvus po avarijos/autoįvykio patirtų nuostolių įvertinimas.
info@autovertinimas.lt
+37064444881
Lietuviu kalba Anglu kalba Rusu kalba

Nepriklausomo eksperto konsultacija. Automobilio vertinimas.

Kiekvieną dieną šalies keliuose atsiranda vis daugiau ir daugiau automobilių, todėl nuo eismo įvykių keliuose nėra apsaugotas nei vienas vairuotojas – net draudimo turėjimas negarantuoja, kad tokių bėdų nebus, vairuojant automobilį. Bet kuris vairuotojas, net labai patyręs ir atsargus, gali patekti į avariją.

Eismo įvykis

Eismo įvykis – tai įvykis, kuris įvyksta judant keliu transporto priemonei ir jai dalyvaujant, per kurį žuvo ar buvo sužeisti žmonės, sugadintos transporto priemonės, pastatai, krovinys. Šiuo atveju daugelis draudimo bendrovių bando visais įmanomais būdais sumažinti išmokas ar net visai nemokėti jų savo klientams dėl įvairių išgalvotų priežasčių, todėl čia patikimiausias būdas išvengti panašių problemų – nepriklausoma automobilio ekspertizė po avarijos, juk draudimo bendrovės įvairiais būdais bando sutaupyti, išmokant mažesnę padarytos žalos kompensaciją dėl eismo įvykio.
Be to, po automobilio avarijos ne visada konflikto dalyviai sutinka su priežastimis, dėl kurių įvyko eismo įvykis. Net jei čia šalys susitarė, tai dėl padarytos žalos sumos dažniausiai būna nesutarimų. Ir tam, kad galima būtų nustatyti labiausiai realistišką padarytos žalos Jūsų automobiliui dydį po avarijos, geriausia kreiptis dėl nepriklausomos ekspertizės. Šiuo atveju, atliekant ekspertizę dėl Jūsų automobiliui padarytos žalos ir pažeidimų apimties, reikia pasitelkti į pagalbą nepriklausomą automobilių ekspertą. Nepriklausomas ekspertas – tai jungiančios grandies asmuo tarp nukentėjusiojo ir kaltininko draudimo, tai specialistas, turintis siaurų specifinių žinių savo srityje, kurio išvada turi įrodomąją vertę bylos nagrinėjimo metu. Jis nepriklauso nuo remonto dirbtuvės ar draudimo bendrovės ir vertinant turi pilną teisę naudoti kainų skaičiavimus, nustatytus įmonių remonto dirbtuvių, kurios specializuojasi sugadinto automobilio markėje. Nepriklausoma automobilių ekspertizė – tai atsakinga procedūra, kuri padeda tinkamai įvertinti transporto priemonei padarytą žalą po avarijos. Ji taip pat leidžia nustatyti išsamų darbų sąrašą, kurių reikia visų pažeidimų pašalinimui.

Ekspertizės metu nepriklausomas ekspertas nustato:

 • ar yra tos transporto priemonės gedimų, kuriai nustatomos išlaidos rekonstrukciniam remontui, koks jų pobūdis ir apimtis (laipsnis);
 • kokios yra techninių pažeidimų atsiradimo priežastys ir galimą jų ryšį su nagrinėjama avarija (draudimo atveju/įvykiu);
 • technologiją, apimtis ir remonto kainą;
 • išlaidų dydį už medžiagas, atsargines dalis, už apmokėjimą darbų, susijusių su sugadintos transporto priemonės rekonstrukciniu remontu;

Ekspertizės po avarijos atlikimas vyksta keliais etapais:

 • Mes išklausysime ir išanalizuosime Jūsų problemą;
 • Nustatysime, ar tikslinga atlikti nepriklausomą ekspertizę Jūsų situacijoje;
 • Mes pasiūlysime pigesnį būdą, atliekant žalos įvertinimą;
 • Mes parinksime patogų Jums apžiūros laiką ir vietą;
 • Savarankiškai informuosime visas suinteresuotas šalis;
 • Profesionaliai atliksime Jūsų transporto priemonės apžiūrą;
 • Mes pateiksme eksperto išvadą per patį trumpiausią laikotarpį;
 • Mes apskaičiuosime papildomą prekinės vertės netekimą.
Nepriklausomo eksperto konsultacija

Nepriklausomo eksperto konsultacija

Nepriklausomas automobilio įvertinimas profesionalių ekspertų dėka gerokai padidins Jūsų šansus gauti iš draudimo bendrovės žalos atlyginimą dėl avarijos, todėl jei avarijos metu buvo sugadintas Jūsų automobilis, Jūs turite teisę į draudimo išmoką iš savo draudimo bendrovės arba avarijos kaltininko bendrovės, arba jei patys esate kalti dėl avarijos ir Jums gali būti pateiktas ieškinys dėl žalos, padarytos kitam automobiliui, tai Jums reikėtų kreiptis dėl nepriklausomos ekspertizės atlikimo. Iškart po avarijos mūsų vertinimo bendrovė gali siųsti ekspertą į įvykio vietą. Sugadintas automobilis bus apžiūrėtas ir nufotografuotas. Taip pat bus apžiūrėta avarijos vieta ir išanalizuota situacija, siekiant tiksliai nustatyti avarijos kaltininką. Vėliau bus sudarytas techninio patikrinimo aktas, kurį pasirašys antrasis avarijos dalyvis. Tik nesuinteresuotas asmuo gali objektyviai sudaryti vaizdą apie tai, kas atsitiko ir įrašyti visus gedimus į apžiūros aktą. Bendradarbiavimas su mūsų nepriklausoma vertinimo įmone patogesnis ir naudingesnis nukentėjusiajai šaliai.
Šiuo atveju bus daug geriau, jei ekspertų parinkimu užsiims ne draudimo bendrovė, o Jūs savarankiškai, nes labai dažnai draudikai bendradarbiauja su tokiomis įmonėmis, atliekančiomis ekspertizę, kurios sutinka mažinti realiai padarytą Jūsų automobiliui žalą, ekspertas, kurį pasirinkote ne Jūs patys, neatsižvelgs į Jūsų interesus, kaip vairuotojo, toks ekspertas galimai pats norės gauti naudos iš viso vertinimo proceso arba tai gali būti specialistas, turintis nepakankamą kvalifikaciją, ir galiausiai reikės atlikti ekspertizę iš naujo.

Kaip veikia mūsų įmonė:

 • Jūs paliekate mums užklausimą arba skambinate telefonu;
 • Mes susitariame dėl automobilių vertinimo eksperto atvykimo, apžiūros akto parengimo ir dėl nepriklausomos ekspertizės/ žalos vertinimo po avarijos;
 • Jūsų patogumui mūsų ekspertas gali atvažiuoti tuo pačiu metu, kaip ir draudimo bendrovės specialistas, arba atskirai nuo jo;
 • Apžiūrint automobilį, nustatome matomą ir paslėptą žalą, parengiame nepriklausomo vertinimo ir automobiliui padarytos žalos po avarijos ekspertizės išvadas;
 • Apžiūros aktas perduodamas į žalų skaičiavimo skyrių nepriklausomo vertinimo ataskaitos sudarymui ir taip pat ekspertizės po avarijos atlikimui;

Į ataskaitą įeina:

 • pagrindinės nuostatos, reikalaujamos įstatymo dėl vertinimo veiklos;
 • žalos apskaičiavimai;
 • automobilio tinkamų likučių skaičiavimas ir jo nusidėvėjimas.

Nepriklausoma ekspertizė gali padėti daugelyje situacijų.

Pirma, tais atvejais, kai kliento automobilis buvo sugadintas dėl force majeure aplinkybių (chuliganizmo veiksmų, žaibo, medžio kritimo, gaisro ir kitų neigiamų poveikių stichinio ir nestichinio pobūdžio).
Antra, tais atvejais, kai kliento automobilis nukentėjo avarijos metu, ir reikia nustatyti, kiek kainuotų remontas.
Trečia, tais atvejais, kai klientas pakliuvo į avariją.
Ketvirta, tais atvejais, kai klientas yra avarijos kaltininkas ir mano, kad žalos įvertinimas, kurį atliko priešinga šalis, visiškai neobjektyvus.

 

Nepriklausomas automobilių ekspertas ir jo atliekama nepriklausoma automobilių ekspertizė po eismo įvykio yra pirmas ir labai svarbus dalykas, padedantis realiai įvertinti visas materialines avarijos pasekmes. Nepriklausomo automobilių eksperto darbas yra susijęs su visų konkrečių kelių eismo įvykio aplinkybių tyrimu. Pagrindinė nepriklausomo automobilių eksperto užduotis po eismo įvykio yra ištirti padarytą žalą, o taip pat nustatyti sumą, kuri turės būti sumokėta už automobilio remontą. Eismo įvykiai bei įvairios avarijos beveik visada sukelia daug streso automobilio vairuotojui, yra nerimo ir jaudulio priežastis. Mes visi suprantame, kad vien tai, jog Jūsų transporto priemonė yra apdrausta kokioje nors draudimo bendrovėje, nėra garantija, kad gausite piniginę kompensaciją, kuri bus apskaičiuota teisingai. Dažnai atsitinka taip, kad tenka ilgokai pakovoti, kad gautumėte tai, kas Jums priklauso pagal įstatymą ir draudimo sutarties sąlygas. Yra vairuotojų, kurie moka draudimo įmokas ir yra įsitikinę, jog tai yra garantija, kad jie gaus draudimo išmokas už padarytą automobiliui žalą. Tačiau štai kokia yra statistika: apskaičiuojant transporto priemonei padarytas žalos dydį iš dešimties avarijų tik vienas vairuotojas gauna teisingai apskaičiuotą draudimo kompensaciją. Kitais atvejais draudimo žalos įvertinimas būna neobjektyvus, o išvados neatitinka tiesos. Deja, nelengva to išvengti. Suprantama, kad draudimo bendrovės yra komercinės organizacijos, kurių pagrindinis uždavinys yra gauti kuo didesnį pelną. Daugelis nesąžiningų draudimo bendrovių egzistuoja ir klesti būtent dėl to, kad jos atsisako savo klientams mokėti draudimo išmokas arba nepagrįstai mažina draudimo kompensacijos sumas. Norint gauti iš draudimo bendrovės transporto priemonei padarytos žalos įvertinimą arba kitais atvejais, pavyzdžiui, jei automobilis naudojamas darbui ir reikia kuo greičiau jį remontuoti, dažnai kreipiamasi į draudiką. Tais atvejais, kai klientas nesutinka su draudimo bendrovės apskaičiuota suma ar siūloma patirtų nuostolių ar žalos kompensavimo suma dėl automobilio apgadinimo, išmokomis pagal transporto priemonių savininkų privalomojo civilinės atsakomybės draudimo sutartis ar savanoriško transporto priemonių KASKO draudimą, rekomenduojama kreiptis į nepriklausomą automobilių ekspertą. Nepriklausomas automobilių ekspertas atvyksta į vietą ir apžiūri Jūsų transporto priemonę. Jis nufotografuoja visas automobilio vietas, kurios buvo apgadintos eismo įvykio metu, o vėliau parengia Jūsų automobilio patikrinimo aktą. Taip pat visus suinteresuotus asmenis galima pakviesti į šios patikros vietą. Nepriklausomas automobilių ekspertas ir jo atliekama nepriklausoma ekspertizė yra puikus būdas objektyviai nustatyti transporto priemonei padarytos žalos dydį, nes dažnai draudimo bendrovės apskaičiuoja gerokai mažesnį žalos dydį, kartais žala skaičiuojama ne visoms automobilio dalims arba būna paslėptų po eismo įvykio defektų. Jokiu būdu negalima sutikti su neteisingai apskaičiuota pinigų suma, nes tada kelio atgal tiesiog nebebus. Norint įvertinti transporto priemonei padarytą žalą, geriausia nedelsiant kreiptis pagalbos į nepriklausomą ekspertą, kuris atliks Jūsų transporto priemonės ekspertizę.