po avarijos/autoįvykio ar draudiminio įvertinimo. Objektyvus po avarijos/autoįvykio patirtų nuostolių įvertinimas.
info@autovertinimas.lt
+37064444881
Lietuviu kalba Anglu kalba Rusu kalba

Nepriklausoma ekspertizė ir žalos įvertinimas po autoįvykio

Nepriklausoma ekspertizė po autoįvykio

Nepriklausoma ekspertizė po autoįvykio

Nepriklausoma ekspertizė, arba automobilio žalos vertinimas po avarijos, būtina visų pirma žmonėms, susidūrusiems su nemaloniu incidentu kelyje, kurio rezultate nukentėjo automobilis. Nepriklausomas automobilių vertinimas profesionalių ekspertų dėka ženkliai padidins Jūsų šansus gauti iš draudimo bendrovės nuostolių, atsiradusių dėl avarijos, kompensaciją. Jei avarijos metu buvo sugadintas Jūsų automobilis, ir Jūs turite teisę gauti draudimo išmoką iš savo draudimo bendrovės arba avarijos kaltininko bendrovės, arba jei Jūs esate avarijos kaltininkas ir Jums vėliau gali būti iškelta byla dėl žalos, padarytos kitai transporto priemonei, tai Jums reikėtų nedelsiant kreiptis pas nepriklausomą ekspertą.

Nepriklausomų ekspertų-vertintojų paslaugomis šiandien naudojasi ir nukentėjusieji, ir avarijos kaltininkai.

Nepriklausoma automobilio ekspertizė – rekonstrukcinio automobilio remonto kainos nustatymas po avarijos, siekiant išieškoti pinigus iš avarijos kaltininko ir draudimo bendrovės, o taip pat nepriklausomos automobilių ekspertizės atlikimas būtinas, norint nustatyti variklio, sankabos mechanizmo ir kitų svarbių ir brangių automobilių dalių gedimo priežastis. Be to, nepriklausoma žalos ekspertizė leidžia nustatyti tokius svarbius niuansus, kaip kontakto buvimą eismo įvykio metu, transporto priemonės judėjimo greitį, patikrinti, ar vairuotojas nepažeidė kelių eismo taisyklių.

Iškart po avarijos vertinimo bendrovė gali siųsti ekspertą į eismo įvykio vietą. Sugadintas automobilis bus apžiūrėtas ir nufotografuotas. Taip pat bus apžiūrėta avarijos vieta ir išanalizuota situacija, siekiant tiksliai nustatyti avarijos kaltininką. Paskui bus sudarytas techninės apžiūros aktas, kuris bus pasirašytas antrojo avarijos dalyvio.

Praktika rodo, kad visiškai pasitikėti draudimo bendrove šiuo klausimu neverta. Draudimo bendrovės bando sutaupyti, sumokant mažesnę padarytos žalos kompensaciją po eismo įvykio. Draudikai gali atlikti nuostolių apskaičiavimą patys ar nukreipti Jus į tą vertinimo bendrovę, su kuria jie nuolat bendradarbiauja. Jau buvo nustatyta keletas faktų, kad draudimo bendrovės susitaria su „savo” vertintojais. Jums rekomenduojama pas juos kreiptis dėl nepriklausomos transporto priemonei padarytos žalos ekspertizės po avarijos. Jūs rezultate gaunate ataskaitą, kurioje visa suma mažesnė, nei faktinė automobilio remonto kaina po avarijos, nes jie sumažina ne tik atsarginių automobilio dalių kainą, bet ir darbo valandų, reikalingų remonto atlikimui, skaičių ir kitų remonto paslaugų. Praktika rodo, kad draudimo bendrovės atlieka automobilių žalos vertinimą pagal savo tarifus, kurie yra toli nuo realybės.

Tai daroma tam, kad „pagrįstai” mokėti mažesnę draudimo kompensaciją. Šiuo atveju kompensacijos suma gali būti skirtinga, bet pasirodys Jums nepakankama Jūsų automobilio remontui. Jūs turite žinoti, kad jei išmoka yra žymiai mažesnė, nei remonto kaina, arba gana sąlyginė, būtina organizuoti nepriklausomą automobilio ekspertizę po avarijos ir kreiptis į teismą.

Bandymas savarankiškai išsiaiškinti su draudimo bendrove, mažinančia išmokas arba atsisakančia mokėti apskritai, yra pasmerktas nesėkmei iš anksto. Jums tiesiog pateiks kokį nors iš daugybės iš anksto parengtų paaiškinimų, kodėl Jūs turite su dėkingumu priimti priskaičiuotus centus arba apskritai atsisakyti materialinių pretenzijų. Ir be įstatymų išsamių žinių Jūs, deja, negalėsite paneigti šių paaiškinimų.

Ką daryti, jei išmokėtos automobiliui padarytos žalos kompensacijos nepakanka automobilio remontui?

Jūs turite žinoti, kad Jūs galite:

 1. Jūs turite visas teises į pilną kompensaciją už transporto priemonei padarytą žalą po avarijos ir išsireikalauti iš draudimo bendrovės likusią pinigų sumą per teismus net ir tais atvejais, kai draudikas mano kitaip, remdamasis svarbiomis aplinkybėmis, kurios jo manymu, vienintelės ir teisingos;
 2. Susigrąžinti visas arba beveik visas išlaidas nepriklausomai ekspertizei/ automobilio žalos vertinimui po avarijos;
 3. Susigrąžinti pinigus už teisininko paslaugas, nesvarbu, ar tai tik pagalba, sudarant ieškinį, ar už visą teisminį procesą bendrai;
 4. Išsiieškoti iš draudimo bendrovės baudą ar nuostolius nuo neišmokėtos sumos ir/ar dėl atsiradusių papildomų išlaidų po nepriklausomos ekspertizės ir žalos įvertinimo po avarijos;

Kaip atliekama nepriklausoma ekspertizė ir padarytos žalos įvertinimas po avarijos:

 • Jūs paliekate mums užklausą arba skambinate telefonu;
 • Mes susitariame dėl vertintojo atvykimo laiko apžiūros akto sudarymui ir nepriklausomos ekspertizės/ žalos vertinimo po avarijos atlikimui;
 • Jūsų patogumui mūsų ekspertas gali atvažiuoti tuo pačiu laiku, kaip ir draudimo bendrovės specialistas, arba atskirai nuo jo;
 • Apžiūrint automobilį, nustatome matomą ir paslėptą žalą, sudarome nepriklausomo vertinimo ir automobiliui padarytos žalos po avarijos ekspertizės ataskaitą;
 • Apžiūros aktas perduodamas į žalos skaičiavimo departamentą nepriklausomo vertinimo ir žalos ekspertizės po avarijos ataskaitos sudarymui.

Remiantis nepriklausomo vertinimo ir automobilio žalos ekspertizės po avarijos ataskaita galima drąsiai kreiptis į teismą, siekiant išieškoti Jūsų pinigus iš draudimo bendrovės. Siekiant supaprastinti teisminį procesą, būtina pasinaudoti teisininko paslaugomis. Jis atsakys į visus Jūsų klausimus ir padės Jums išspręsti nelengvą situaciją, o taip pat padėti teisingai sudaryti ieškinį dėl žalos atlyginimo ir kitų išlaidų nepriklausomam automobilio vertinimui po avarijos. Taip pat galite pasinaudoti pilnu teisinių paslaugų paketu. Tokiu atveju Jūs išvengsite biurokratijos ir sutaupysite laiko. Su mūsų nepriklausomos automobilio ekspertizės dokumentais Jūs jausitės saugūs, sėkmingi ir be galo pasitikintys savimi.

Įsitikinkite, kad Jūs turite visą reikiamų dokumentų komplektą, patvirtinančių avariją ir draudimo atvejį ir nepriklausomos ekspertizės išvadas. Šie dokumentai bus reikalingi pretenzijos parengimui draudimo bendrovei direktoriaus vardu, taip pat nepamirškite pridėti ataskaitos apie nepriklausomą žalos ekspertizę ir transporto priemonės įvertinimą po avarijos.

Įforminti paraišką dėl nepriklausomos ekspertizės mūsų bendrovėje galima trimis būdais:

 1. Paskambinus nurodytu svetainėje telefono numeriu;
 2. Atvažiavus į mūsų biurą adresu, nurodytu svetainėje;
 3. Palikus paraišką internete.

Po įforminimo Jūsų paraiška perduodama automobilio ekspertui, kuris su Jumis susisieks, siekiant nustatyti datą, laiką ir apžiūros vietą. Ar ataskaita yra paruošta, Jūs galite sužinoti kontaktiniu numeriu, kuris Jums bus praneštas, kai Jūs pateiksite paraišką. Ataskaitos parengimo terminas priklauso nuo darbų apimties ir sudėtingumo, taip pat nuo to, ar laiku buvo pateikti visi reikalingi dokumentai, ir transporto priemonės apžiūros vietos. Savo darbe mes turime atsižvelgti į visą esamą ir dokumentais patvirtintą informaciją, kuri leistų priartinti skaičiavimus prie faktinės žalos dydžio, o galiausiai ir draudimo išmoką, tačiau pagal galiojančius teisės aktus.

Data, laikas ir apžiūros vieta nustatomi išimtinai Jūsų sprendimu, susitarus su ekspertu. Jei automobilis netransportuojamas arba jei Jūs neturite galimybės pristatyti jį nurodytu adresu, tai automobilio žalos vertinimas po avarijos gali būti atliekamas Jūsų automobilio buvimo vietoje. Dėl datos, laiko ir apžiūros atlikimo vietos susitariama įforminant paraišką. Mes turime visus reikiamus dokumentus, leidimus atlikti nepriklausomą ekspertizę ir vertinimą.

Nepriklausomos automobilių ekspertizės atlikimas yra neįmanomas be automobilio paso kopijos pateikimo, nes jame yra išsami informacija apie jo markę, kėbulo numerius ir kt. Taip pat automobilių ekspertas-vertintojas pareikalaus dokumentų, kuriuose yra duomenys apie pagaminimo metus, ridą, komplektaciją. Ekspertams taip pat reikės duomenų apie visus remontus, ankstesnius eismo įvykius, į kuriuos pateko automobilis.
Mes taip pat galime atlikti Jūsų automobilio ekspress įvertinimą. Ekspress įvertinimas – tai greitas preliminarus žalos vertinimas po avarijos. Ekspress vertinimas – tai ekspertų tyrimų pirmasis etapas, siekiant įvertinti padarytą Jūsų automobiliui žalą dėl avarijos ar kitų nepalankių įvykių.

Automobilio ekspertų vertinimas ir išvados leidžia:

 1. Nukentėjusiajai šaliai gauti veiksmingą įrankį, siekiant daryti įtaka draudimo bendrovėms, kurios „mėgsta” labai mažinti draudimo išmokų dydį. Ekspertų išvada – tai teisinga kompensacija.
 2. Kaltininkui apginti savo interesus ir nevykdyti nukentėjusiojo nepagrįstų reikalavimų dėl kompensacijos išmokėjimo.

Kodėl nepriklausoma ekspertizė mūsų kompanijoje – geras sprendimas?

Mes esame visiškai savarankiška ekspertų organizacija, niekaip nesusijusi su draudimo bendrovėmis, todėl visiškai nešališka. Mes galime padėti net sudėtingiausiais ir apleistais atvejais, pavyzdžiui, tada, kai draudimo bendrovė atsisako mokėti draudimo kompensaciją. Savo didelės patirties dėka mūsų specialistai gali laimėti beviltiškas iš pirmo žvilgsnio bylas.

Kokiais atvejais reikalinga nepriklausoma ekspertizė?

Nepriklausoma ekspertizė gali padėti daugelyje situacijų.

Pirma, tais atvejais, kai kliento automobilis buvo sugadintas dėl force majeure aplinkybių (chuliganizmo veiksmų, žaibo, medžio kritimo, gaisro ir kitų neigiamų poveikių stichinio ir nestichinio pobūdžio).
Antra, tais atvejais, kai kliento automobilis nukentėjo avarijos metu, ir reikia nustatyti, kiek kainuotų remontas.
Trečia, tais atvejais, kai klientas pakliuvo į avariją, kurios kaltininkas turi draudimo polisą, numatantį daug mažesnes išmokas, nei padarytos žalos automobiliui dydis;
Ketvirta, tais atvejais, kai klientas yra avarijos kaltininkas ir mano, kad žalos įvertinimas, kurį atliko priešinga šalis, visiškai neobjektyvus.

Kaip greitai atliekama nepriklausoma automobilių ekspertizė?

Paprastai automobilio ekspertizės atlikimas paprastai trunka 1-3 darbo dienas nuo automobilio apžiūros momento. Sudaromas specialus aktas, remiantis apžiūros rezultatais, pagal kurį apskaičiuojama, kokiai sumai yra padaryta žala, tada paruošiami visi reikiami dokumentai, kurie vėliau įteikiami klientui asmeniškai. Automobilių savininkai turėtų žinoti, kad teisingai parengti ekspertų dokumentai yra įrodymas teisme, o jos rengėjai yra finansiškai atsakingi.

Kreiptis dėl nepriklausomos ekspertizės yra naudinga ne tik nukentėjusiajai šaliai, bet ir avarijos kaltininkui, nes būna atvejų, kai nuostolių suma gali būti gerokai padidinta nukentėjusiojo naudai. Žalos vertinimas po avarijos leis nustatyti, ar Jūsų neapgaudinėja. Norint atlikti kuo tikslesnius kompensacijos sumos apskaičiavimus ir nustatyti realiai padarytą žalą po avarijos, reikėtų atlikti nepriklausomą vertinimą pas tuos ekspertus, kurie niekaip nėra suinteresuoti rezultatu.
Net jei Jūs dar nesusidūrėte su neadekvačiu žalai įvertinimu draudimo bendrovėje, tiesiog užsirašykite mūsų telefoną. Reikiamu momentu specialistas greitai išspręs Jūsų problemą ikiteisminiame lygyje.