po avarijos/autoįvykio ar draudiminio įvertinimo. Objektyvus po avarijos/autoįvykio patirtų nuostolių įvertinimas.
info@autovertinimas.lt
+37064444881
Lietuviu kalba Anglu kalba Rusu kalba

Nepriklausomas ekspertas, nepriklausomas vertintojas

Nepriklausomas ekspertas – kas tai?

nepriklausomas ekspertas

Nepriklausomas ekspertas

Kasdieninėje kalboje, įvykus autoįvykiui, dažnai nepriklausomas vertintojas vadinamas nepriklausomu ekspertu, o jo darbo rezultatas ir sudaroma vertinimo ataskaita -nepriklausoma ekspertize. Šios sampratos yra paplitusios visuomenėje, todėl ir mūsų puslapyje straipsniuose vartojamos sąvokos ar sampratos yra dažnai tapačios „populiariajam žargonui“. Žinoma, tai nekeičia nepriklausomo turto vertintojo statuso ir jo atliekamo darbo reikšmingumo bei praktinės reikšmės. Iš esmės, tai net platesnė sąvoka, nes ne tik transporto priemonės patenka į kilnojamųjų daiktų sampratos apimtį. Pagal įstatymą kilnojamasis turtas (kilnojamasis daiktas) – turtas (daiktas), kuris iš vienos vietos į kitą gali būti perkeltas nepakeitus jo paskirties ir iš esmės nesumažinus jo vertės, jeigu įstatymai nenustato kitaip.
Įprastai nepriklausomo eksperto darbe taikomi atkuriamosios vertės arba lyginamosios vertės turto vertinimo metodai, nors gali būti taikomi kombinuoti šių metodų deriniai ar kt. labiau tinkantys metodai.

Atkuriamosios vertės metodas

Atkuriamosios vertės metodas – skaičiavimai nustatantys, kiek kainuotų atkurti esamos fizinės būklės ir esamų eksploatacinių bei naudingumo savybių objektus pagal vertinimo metu taikomas darbų technologijas ir kainas.

Lyginamosios vertės metodas

Lyginamosios vertės metodas – turto rinkos vertė nustatoma, išskiriant vertinamo turto ir lyginamo analogo skirtumus, ir tuomet lyginant analogiškų objektų sandorių ofertų arba įvykusių sandorių kainas.

Darbo procesas.

Vertinant sugadintą transporto priemonę yra siekiama nustatyti transporto priemonei padarytą žalą, kurios apskaičiavimui sudaroma transporto priemonės atkūrimo (remonto) kalkuliacija, tačiau turto vertintojas nevertina tarpusavio ryšio tarp eismo įvykio aplinkybių ir vertinamos transporto priemonės sugadinimų.
Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas 2012 m. balandžio 18 d. nutarime konstatavo, kad LR CK nustatytu žalos atlyginimo teisiniu reguliavimu sudaromos prielaidos visiškai atlyginti nukentėjusiam asmeniui padarytą žalą. Konstitucinis Teismas taip pat išaiškino, kad deliktinė teisė reglamentuoja visuomeninius santykius, atsirandančius iš neteisėtų veiksmų, todėl atsakingas už žalos padarymą asmuo privalo ją visiškai atlyginti. Žala apskaičiuojama pagal patirtos žalos dydį patvirtinančius įrodymus.

Turto vertinimo ataskaita turi juridinę galią, kuri atitinka įstatymo keliamus reikalavimus, laikoma teisinga, kol ji nenuginčyta įstatymų nustatyta tvarka.
LAT 2010 m. vasario 17 d. nutartyje civilinėje byloje Nr. 3K-3-82/2010 yra išaiškinęs, kad Turto ir verslo vertinimo pagrindų įstatyme nustatyta, kad turto įvertinimas pateikiamas turto vertinimo ataskaitoje, kuri turi juridinę galią, jeigu atitinka šio įstatymo jai keliamus reikalavimus. Ataskaita laikoma teisinga, kol ji nenuginčyta įstatymų nustatyta tvarka (Turto ir verslo vertinimo pagrindų įstatymo 23, 24 straipsniai).
Mūsų išskirtinumas yra auto pakraipos specializacija, vertinimo ir teisinė specializacija ginčuose su draudimo bendrovėmis dėl paskaičiuotos žalos dydžio nustatymo. Taip pat visa kita pagalba įvykus autoįvykiui.