po avarijos/autoįvykio ar draudiminio įvertinimo. Objektyvus po avarijos/autoįvykio patirtų nuostolių įvertinimas.
info@autovertinimas.lt
+37064444881
Lietuviu kalba Anglu kalba Rusu kalba

Kitos paslaugos

Paslaugų kainos

Paslauga Kaina
Praktinė arba teisinė konsultacija/ patarimai 0-100 Eur
Rinkos vertės nustatymas ( neįgaliems asmenims, kai pageidaujama gauti automobilio įsigijimo išlaidų kompensaciją) Nuo 80 Eur
Preliminari konsultacija dėl vertinimo ataskaitos darymo tikslingumo 0-70 Eur
Vertinimo ataskaita (lengvųjų automobilių, motociklų) 120-250 Eur
Vertinimo ataskaita (sunkvežimių ir priekabų) 150-350 Eur
Pretenzijų ir kitų dokumentų parengimas, surašymas nuo 60-350 Eur
Atstovavimas teisme, advokato paslaugos nuo 100 Eur
Remonto darbų autoservise organizavimas 50 Eur
Automobilio nuoma 25-30 Eur/parai
Kitos paslaugos: paspirtukai, laivai, jachtos, vežimai, lėktuvai, kombainai ir kt. Pagal susitarimą

Teikiame su vertinimo dalyku susijusius praktinius patarimus ir teisines paslaugas

Kreipkitės:

  • Nežinote, kaip elgtis po autoįvykio arba po draudimo kompanijos atlikto žalos įvertinimo;
  • Draudimo bendrovė atsisako pilnai padengti žalą ir atlyginti nuostolius;
  • Reikalinga teisinė ir praktinė konsultacija, pretenzijos/raginimo surašymas draudimo bendrovei ar reikalinga kita praktinė-teisinė pagalba po autoįvykio ar draudiko veiksmų (neveikimo, netinkamo veikimo);
  • Reikia atstovauti Jūsų interesus sprendžiant ginčą teisme ir ikiteisminėse institucijose ar santykiuose su draudimo bendrove.

Aukščiau nurodytus mokėjimus už paslaugas galėsite įtraukti į papildomas išlaidas ir reikalauti už jas apmokėjimo kartu su žalos atlyginimu.

Žinokite, kad:

Atsisakydama mokėti draudimo išmoką, draudimo kompanija privalo įrodyti aplinkybes, atleidžiančias ją nuo draudimo išmokos mokėjimo. (Lietuvos Aukščiausiasis Teismas)

Perkate automobilį ar kitokį transportą?

Vizuali turto vertinimo eksperto apžiūra prieš įsigyjant naudotą lengvąjį automobilį, sunkiasvorį transportą ar kitą transporto priemonę , įskaitant vandens transportą.

Apžiūra gali apimti vidutinės ar įmanomai tikėtinos konkrečios transporto priemonės  vertės nustatymą, specialisto pastabas ir įžvalgas neapimant išoriškai nematomų, motorinių  ir atskirų dalių techninių parametrų vertinimo dėl kokybės ir veikimo.

            Specialistas turi ilgametę patirtį, todėl toks defektinio akto sudarymas ar konsultacija Jums turėtų būti labai naudinga.

Paslaugos:

Patarimas, konsultacija, apžiūra vietoje,  nuotolinė apžiūra, specialisto nuomonė ir/ar  defektinio akto sudarymas,  teisinės reikšmės pardavėjo teikiamų  garantinių įsipareigojimų  parengimas, sutartinis galimų ginčų sprendimo apibrėžties dokumento parengimas ir kitos paslaugos.

Motociklų, dviračių,  paspirtukų, karučių, sniego motociklų  vertinimas /  žalos,  vertės nustatymas / kiti atvejai

Nepriklausomas turto vertinimas / Greitas elektroniniu parašu patvirtintas atestuoto vertintojo ataskaitos siuntimas užsakovui

Paskirtis: visi atvejai

Dažniausia užsakoma:  teisinėms ir draudiminėms byloms, taikiam ginčo sureguliavimui, banko pareikalavimu ar turto dalybų atveju.

Motociklų, dviračių,  elektrinių paspirtukų,  savaeigių karučių  vertinimo ataskaita parengiama po apžiūros įprastai per 3 -8 dienas. Konkretus terminas priklauso nuo konkretaus vertinimo objekto ir dalyko. Visada stengiamės darbus atlikti kuo greičiau ir kokybiškai.

Atliekame ir kitų dviračių transporto priemonių vertinimą.

Teikiame nuotolines ir fizines apžiūras. Konsultuojame individualiai ir patariame.

Paslaugos:

Patarimas, konsultacija, apžiūra ir individuali konsultacija, žalos sąmata, defektavimo aktas,  nepriklausomo atestuoto vertintojo parengta ataskaita, teisiniai dokumentai ir teisinės, advokato paslaugos.

            MOKĖTI GALIMA VĖLIAU (draudiminiai įvykiai)

Pagal susitarimą galime susieti apmokėjimą už paslaugas priklausomai nuo rezultato.

Jeigu Jums aktualu, galime tartis dėl apžiūros ir reikiamų dokumentų parengimo, kai už paslaugas atsiskaitoma tik  po išmokos ar nuo papildomai išmokėtos sumos.

Svarbi teisinė informacija. Draudiminis ar nedraudiminis įvykis? Per kiek laiko draudikas turi apžiūrėti transporto priemonę?

2001 m. rugsėjo 13 d. Vyriausybės nutarimu Nr. 1100 patvirtintose draudimo taisyklėse (5.4.p.) nustatyta, kad įvykis yra nedraudiminis, jeigu žala dėl transporto priemonės sugadinimo atsirado ne autoavarijos metu ar ne kaip autoavarijos pasekmė.

Lietuvos Respublikos Transporto Priemonių Savininkų ir Valdytojų Civilinės Atsakomybės P. D. (TPSVAPD) įstatymas 18str. 2 dalis skelbia, kad:

            Draudikas ar Biuras nedelsdami ir ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo nukentėjusio autoavarijoje asmens rašytinio pranešimo apie autoavariją gavimo dienos privalo nusiųsti ekspertą apžiūrėti sugadinto arba sunaikinto turto.

Įvairių laivų,  valčių, burlaivių, jachtų vertinimas /  nepriklausomas vertinimo eksperto vertės, žalos  nustatymas / kiti atvejai

Nepriklausomas turto vertinimas /  Turto apžiūra / Greitas elektroniniu parašu patvirtintas atestuoto vertintojo ataskaitos siuntimas užsakovui

Nepriklausomo turto vertintojo nustatoma turto rinkos vertė, likutinė vertė, žalos dydis, kitiems kliento poreikiams

Paskirtis: visi atvejai

Dažniausia užsakoma:  teisinėms ir draudiminėms byloms, taikiam ginčo sureguliavimui, banko pareikalavimu ar  kitų turtinių pareikalavimų atveju.

Įvairių laivų,  valčių, burlaivių, jachtų nepriklausomo vertinimo ataskaita parengiama po apžiūros įprastai per 7 – 14 dienų. Konkretus terminas priklauso nuo konkretaus vertinimo objekto ir dalyko. Visada stengiamės darbus atlikti greitai, kokybiškai, nepriekaištingai.

Atliekame ir kitų dviračių transporto priemonių vertinimą.

Teikiame nuotolines ir fizines apžiūras. Konsultuojame individualiai ir patariame.

Paslaugos:

Patarimas, konsultacija, apžiūra ir individuali konsultacija, žalos sąmata, defektavimo aktas,  nepriklausomo atestuoto vertintojo parengta ataskaita, teisiniai dokumentai ir teisinės, advokato paslaugos.

MOKĖTI GALIMA VĖLIAU (draudiminiai įvykiai)

Pagal susitarimą galime susieti apmokėjimą už paslaugas priklausomai nuo rezultato.

Jeigu Jums aktualu, galime tartis dėl apžiūros ir reikiamų dokumentų parengimo, kai už paslaugas atsiskaitoma tik  po išmokos ar nuo papildomai išmokėtos sumos.

Teisiniai akcentai ir svarbūs Lietuvos Aukščiausiojo Teismo išaiškinimai

SVARBU  byloms teisme / dėl teisės taikymo: pateiktos nepriklausomo vertinimo eksperto ataskaitos, kaip rašytiniai įrodymai, turi būti įvertinami laikantis bendrųjų įrodinėjimo, įrodymų vertinimo taisyklių.

Teismų praktika dėl ekspertinio pobūdžio rašytinių aktų (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2008 m. gruodžio 9 d. nutartis, priimta civilinėje byloje BUAB „Valviktė“ v. UAB „Laugina“, bylos Nr. 3K-3-575/2008; 2009 m. birželio 26 d. nutartis, priimta civilinėje byloje AB „Vakarų laivų gamykla“ v. „Fonnship AS“, bylos Nr. 3K-3-281/2009; 2010 m. kovo 23 d. nutartis, priimta civilinėje byloje UAB ,,Refosa“ v. UAB ,,Veho“ ir kt., bylos Nr. 3K-3-133/2010).

Dėl teismo ekspertizės skyrimo. Teismai, turėdami abejonių dėl nepriklausomo eksperto išvadų, galėjo skirti teismo ekspertizę (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2007 m. sausio 12 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Ž. R. v. R. T. , bylos Nr. 3K-3-20/2007). Teismai gali pasinaudoti  šia galimybe, kai yra  specialiųjų žinių poreikis.

Pažintine prasme reikšmingos Lietuvos Aukščiausiojo Teismo bylos. Vertinant ataskaitas pagal analogiją galima vadovautis kasacinio teismo praktika, suformuota teismo ekspertizės išvados vertinimo klausimais (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2008 m. sausio 25 d. nutartis, priimta civilinėje byloje UAB Klaipėdos autobusų parkas v. UADB „Ergo Lietuva“, bylos Nr. 3K- 3-45/2008; 2009 m. sausio 27 d. nutartis, priimta civilinėje byloje UAB „Congestum group“ v. UAB „Sermeta“, bylos Nr. 3K-3-54/2009). Teismai nepagrindė nesutikimo su eksperto išvadomis, nenurodė ataskaitose nustatytų aplinkybių nepatikimumo priežasčių, tokia ieškovo pozicija atitinka kasacinio teismo praktiką (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2004 m. balandžio 19 d. nutartis, priimta civilinėje byloje A. B. IĮ v. UAB „Cirkonas“, bylos Nr. 3K-3-291/2004).