po avarijos/autoįvykio ar draudiminio įvertinimo. Objektyvus po avarijos/autoįvykio patirtų nuostolių įvertinimas.
info@autovertinimas.lt
+37065566335
Lietuviu kalba Anglu kalba Rusu kalba

Nepriklausomo eksperto konsultacija. Automobilio vertinimas.

Kiekvieną dieną šalies keliuose atsiranda vis daugiau ir daugiau automobilių, todėl nuo eismo įvykių keliuose nėra apsaugotas nei vienas vairuotojas – net draudimo turėjimas negarantuoja, kad tokių bėdų nebus, vairuojant automobilį. Bet kuris vairuotojas, net labai patyręs ir atsargus, gali patekti į avariją.

Eismo įvykis

Eismo įvykis

Nuo eismo įvykių keliuose nėra apsaugotas nei vienas vairuotojas

Eismo įvykis – tai įvykis, kuris įvyksta judant keliu transporto priemonei ir jai dalyvaujant, per kurį žuvo ar buvo sužeisti žmonės, sugadintos transporto priemonės, pastatai, krovinys. Šiuo atveju daugelis draudimo bendrovių bando visais įmanomais būdais sumažinti išmokas ar net visai nemokėti jų savo klientams dėl įvairių išgalvotų priežasčių, todėl čia patikimiausias būdas išvengti panašių problemų – nepriklausoma automobilio ekspertizė po avarijos, juk draudimo bendrovės įvairiais būdais bando sutaupyti, išmokant mažesnę padarytos žalos kompensaciją dėl eismo įvykio.
Be to, po automobilio avarijos ne visada konflikto dalyviai sutinka su priežastimis, dėl kurių įvyko eismo įvykis. Net jei čia šalys susitarė, tai dėl padarytos žalos sumos dažniausiai būna nesutarimų. Ir tam, kad galima būtų nustatyti labiausiai realistišką padarytos žalos Jūsų automobiliui dydį po avarijos, geriausia kreiptis dėl nepriklausomos ekspertizės. Šiuo atveju, atliekant ekspertizę dėl Jūsų automobiliui padarytos žalos ir pažeidimų apimties, reikia pasitelkti į pagalbą nepriklausomą automobilių ekspertą. Nepriklausomas ekspertas – tai jungiančios grandies asmuo tarp nukentėjusiojo ir kaltininko draudimo, tai specialistas, turintis siaurų specifinių žinių savo srityje, kurio išvada turi įrodomąją vertę bylos nagrinėjimo metu. Jis nepriklauso nuo remonto dirbtuvės ar draudimo bendrovės ir vertinant turi pilną teisę naudoti kainų skaičiavimus, nustatytus įmonių remonto dirbtuvių, kurios specializuojasi sugadinto automobilio markėje. Nepriklausoma automobilių ekspertizė – tai atsakinga procedūra, kuri padeda tinkamai įvertinti transporto priemonei padarytą žalą po avarijos. Ji taip pat leidžia nustatyti išsamų darbų sąrašą, kurių reikia visų pažeidimų pašalinimui.

Ekspertizės metu nepriklausomas ekspertas nustato:

 • ar yra tos transporto priemonės gedimų, kuriai nustatomos išlaidos rekonstrukciniam remontui, koks jų pobūdis ir apimtis (laipsnis);
 • kokios yra techninių pažeidimų atsiradimo priežastys ir galimą jų ryšį su nagrinėjama avarija (draudimo atveju/įvykiu);
 • technologiją, apimtis ir remonto kainą;
 • išlaidų dydį už medžiagas, atsargines dalis, už apmokėjimą darbų, susijusių su sugadintos transporto priemonės rekonstrukciniu remontu;

Ekspertizės po avarijos atlikimas vyksta keliais etapais:

 • Mes išklausysime ir išanalizuosime Jūsų problemą;
 • Nustatysime, ar tikslinga atlikti nepriklausomą ekspertizę Jūsų situacijoje;
 • Mes pasiūlysime pigesnį būdą, atliekant žalos įvertinimą;
 • Mes parinksime patogų Jums apžiūros laiką ir vietą;
 • Savarankiškai informuosime visas suinteresuotas šalis;
 • Profesionaliai atliksime Jūsų transporto priemonės apžiūrą;
 • Mes pateiksme eksperto išvadą per patį trumpiausią laikotarpį;
 • Mes apskaičiuosime papildomą prekinės vertės netekimą.
Nepriklausomo eksperto konsultacija

Nepriklausomo eksperto konsultacija

Nepriklausomas automobilio įvertinimas profesionalių ekspertų dėka gerokai padidins Jūsų šansus gauti iš draudimo bendrovės žalos atlyginimą dėl avarijos, todėl jei avarijos metu buvo sugadintas Jūsų automobilis, Jūs turite teisę į draudimo išmoką iš savo draudimo bendrovės arba avarijos kaltininko bendrovės, arba jei patys esate kalti dėl avarijos ir Jums gali būti pateiktas ieškinys dėl žalos, padarytos kitam automobiliui, tai Jums reikėtų kreiptis dėl nepriklausomos ekspertizės atlikimo. Iškart po avarijos mūsų vertinimo bendrovė gali siųsti ekspertą į įvykio vietą. Sugadintas automobilis bus apžiūrėtas ir nufotografuotas. Taip pat bus apžiūrėta avarijos vieta ir išanalizuota situacija, siekiant tiksliai nustatyti avarijos kaltininką. Vėliau bus sudarytas techninio patikrinimo aktas, kurį pasirašys antrasis avarijos dalyvis. Tik nesuinteresuotas asmuo gali objektyviai sudaryti vaizdą apie tai, kas atsitiko ir įrašyti visus gedimus į apžiūros aktą. Bendradarbiavimas su mūsų nepriklausoma vertinimo įmone patogesnis ir naudingesnis nukentėjusiajai šaliai.
Šiuo atveju bus daug geriau, jei ekspertų parinkimu užsiims ne draudimo bendrovė, o Jūs savarankiškai, nes labai dažnai draudikai bendradarbiauja su tokiomis įmonėmis, atliekančiomis ekspertizę, kurios sutinka mažinti realiai padarytą Jūsų automobiliui žalą, ekspertas, kurį pasirinkote ne Jūs patys, neatsižvelgs į Jūsų interesus, kaip vairuotojo, toks ekspertas galimai pats norės gauti naudos iš viso vertinimo proceso arba tai gali būti specialistas, turintis nepakankamą kvalifikaciją, ir galiausiai reikės atlikti ekspertizę iš naujo.

Kaip veikia mūsų įmonė:

 • Jūs paliekate mums užklausimą arba skambinate telefonu;
 • Mes susitariame dėl automobilių vertinimo eksperto atvykimo, apžiūros akto parengimo ir dėl nepriklausomos ekspertizės/ žalos vertinimo po avarijos;
 • Jūsų patogumui mūsų ekspertas gali atvažiuoti tuo pačiu metu, kaip ir draudimo bendrovės specialistas, arba atskirai nuo jo;
 • Apžiūrint automobilį, nustatome matomą ir paslėptą žalą, parengiame nepriklausomo vertinimo ir automobiliui padarytos žalos po avarijos ekspertizės išvadas;
 • Apžiūros aktas perduodamas į žalų skaičiavimo skyrių nepriklausomo vertinimo ataskaitos sudarymui ir taip pat ekspertizės po avarijos atlikimui;

Į ataskaitą įeina:

 • pagrindinės nuostatos, reikalaujamos įstatymo dėl vertinimo veiklos;
 • žalos apskaičiavimai;
 • automobilio tinkamų likučių skaičiavimas ir jo nusidėvėjimas.

Nepriklausoma ekspertizė gali padėti daugelyje situacijų.

Pirma, tais atvejais, kai kliento automobilis buvo sugadintas dėl force majeure aplinkybių (chuliganizmo veiksmų, žaibo, medžio kritimo, gaisro ir kitų neigiamų poveikių stichinio ir nestichinio pobūdžio).
Antra, tais atvejais, kai kliento automobilis nukentėjo avarijos metu, ir reikia nustatyti, kiek kainuotų remontas.
Trečia, tais atvejais, kai klientas pakliuvo į avariją.
Ketvirta, tais atvejais, kai klientas yra avarijos kaltininkas ir mano, kad žalos įvertinimas, kurį atliko priešinga šalis, visiškai neobjektyvus.